PRZEZNACZENIE

System PBACKUP służy do ochrony Twoich danych przed utratą

System PBACKUP służy do wykonywania kopii danych komputerowych poprzez sieć Internet. Każdy komputer posiadający podłączenie do internetu, na którym jest zainstalowane (i odpowiednio skonfigurowane) oprogramowanie Klienta PBACKUP może swobodnie korzystać z puli Serwerów PBACKUP, dostępnej w sieci Internet.


Program Klient PBACKUP służy do:

  • - Deklarowania danych znajdujących się na komputerze, które mają być transmitowane na Serwer PBACKUP.
  • - Organizowania i bezpiecznego wykonania połączenia z Serwerem PBACKUP
Dostęp do serwerów PBACKUP jest szyfrowany i oparty na nowoczesnych metodach uwierzytelniania. Jedynie zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do Serwerów PBACKUP. Usługi backupu i archiwizacji PBACKUP są płatne (patrz cennik).

Obszarem, w którym PBACKUP w sposób szczególny ujawnia swoje wyjątkowe właściwości jest archiwizowanie dużych, często zmieniających się zbiorów danych.

Przykładem dobrze ilustrującym ten obszar zastosowań jest klient poczty elektronicznej, taki jak np. Microsoft Outlook czy Thunderbird, dla którego nierzadko pliki z danymi (pocztą elektroniczną) przekraczają 20 GB. W takim przypadku Klient PBACKUP wykona zrzut danych na Serwer PBACKUP bez potrzeby wyłączania (zamykania) programu pocztowego MS Outlook (czy Thunderbird). Zatem Klient PBACKUP umożliwia transmisję otwartych plików. Przyjmując jednocześnie, że szybkość łącza internetowego po stronie Klienta PBACKUP wynosiłaby około 1 Mbit/s, czas wykonania kopii bazy danych o wielkości 10 GB wyniesie średnio od 4 do 6 minut. Niezłe osiągnięcie, prawda?


Backupowanie plików baz danych zawierających pocztę elektroniczną nie jest oczywiście jedynym zastosowaniem programu PBACKUP. Program bardzo dobrze sprawdza się w backupowaniu innych rodzajów danych, choćby takich jak dokumenty, arkusze kalkulacyjne, zdjęcia, etc.

Przedstawiony powyżej przykład backupowania bazy danych programu MS Outlook miał jedynie na celu wyeksponowanie bardzo istotnej właściwości programu PBACKUP, odróżniającej go od tak zwanego dysku w chmurze, którego najbardziej znanymi implementacjami są Dropbox, Skydrive, iDrive i wiele innych. Właściwością tą jest niemal magiczna skuteczność w backupowaniu dużych, jedynie fragmentarycznie zmodyfikowanych plików. Właściwość ta wynika z przyjętej w systemie PBACKUP metody kopiowania danych z Klienta na Serwer PBACKUP. System PBACKUP wyznacza fragmenty pojedynczego pliku, które uległy zmianie od czasu ostatniego backupu i jedynie te zmienione fragmenty są przesyłane na Serwer PBACKUP. Sprawia to, że w przypadku dużych plików system PBACKUP jest bez porównania skuteczniejszy od rozwiązań typu „dysk w chmurze”, ponieważ w przypadku tych ostatnich każda modyfikacja pliku wymaga praktycznie powtórnego przesłania go na serwer, co ze względu na szybkość łączy czyni taką komunikację niepraktyczną.

Istotne cechy

Najważniejsze cechy PBACKUP

System PBACKUP służy do wykonywania kopii danych komputerowych poprzez sieć Internet. Każdy komputer posiadający podłączenie do Internetu, na którym jest zainstalowane ( i odpowiednio skonfigurowane) oprogramowanie Klienta PBACKUP, może swobodnie korzystać z dostępnej w sieci Internet puli Serwerów PBACKUP.

1

Metoda różnicowego kopiowania zbiorów danych (delta)

Transmisja danych pomiędzy komputerem Klienta, a Serwerem PBACKUP wykonywana jest w oparciu o metody różnicowego kopiowania zbiorów danych. Sprawia to, że średni czas transferu danych jest bardzo krótki w porównaniu z konwencjonalnymi metodami liniowego kopiowania plików danych.
Czas synchronizacji danych jest uzależniony od: [rozwiń]

Narastająca realizacja transferu danych

Realizacja transferu danych pomiędzy źródłem a przeznaczeniem jest narastająca, tzn. że jeżeli w trakcie synchronizacji zawartości nastąpi przerwanie komunikacji, to dane przesłane do źródła do czasu wystąpienia tego przerwania są zapamiętywane i przy kolejnej próbie synchronizacji program nie będzie tych danych transmitował ponownie.

2
3

PBACKUP umożliwia backupowanie plików w użyciu

System PBACKUP umożliwia backupowanie plików w użyciu. Oznacza to, że dla wykonania backupu nie trzeba zamykać programu (np. MS Outlook), który pracuje z tym plikiem, aby wykonać zrzut danych na serwer. Co więcej, w czasie wykonywania backupu użytkownik nie tylko nie musi opuszczać swojego programu, ale może nie przerywać normalnej pracy, w tym pisania czy wysyłania wiadomości e-maili etc.

Spełnienie postulatu 'offsite'

Dane składowane są na Serwerach PBACKUP. Sprawia to, że istotną cechą tego rodzaju backupowania danych jest spełnienie postulatu offsite, tj. postulatu teorii ochrony danych, mówiącego że dla uzyskania pełniejszej ochrony danych w stosowanych metodach nie należy pomijać 'offsite', czyli wyniesienia danych poza siedzibę firmy lub miejsce stałego ich składowania w celu ustrzeżenia się przed skutkami czynników losowych.

4
5

W 100% polski system

System PBACKUP jest w całości przedsięwzięciem polskim, a serwery PBACKUP znajdują się na terenie Polski.

ILE KOSZTUJE

Sprawdź nasze plany. Wybierz odpowiedni

PLAN EKONOMICZNY

1 Cena dostępu od 12,70 zł / miesiąc
2 Dostępne miejsce na dane (POD1) 2 GB
3 Instalacja i konfiguracja oprogramowania Klienta PBACKUP Jednorazowa opłata wg cennika
4 Maksymalna ilość miejsca na dane (POD1) 7 GB
5 Ilość dodatkowych kopii archiwalnych 1 szt.
6 Maksymalna ilość dodatkowych kopii archiwalnych 5 szt.
7 Cena 1 GB POD1 1,00 zł
8 Cena 1 GB PAD2 0,35 zł
9 Nadzór administracyjny Niedostępny
9 Nadzór indywidualny Niedostępny
  • 1) POD - Przestrzeń Operacyjna Danych to miejsce w systemie dyskowym Serwera PBACKUP konieczne do poprawnego wykonania zsynchronizowania danych pomiędzy Klientem a Serwerem PBACKUP. Każdy Klient PBACKUP MUSI mieć zarezerwowane na serwerze przynajmniej tyle miejsca, ile wynosi wielkość wszystkich danych Klienta, które podlegają ochronie.
  • 2) PAD - Przestrzeń Kopii Archiwalnych Danych to miejsce w systemie dyskowym Serwera PBACKUP przeznaczone na przechowanie Kopii Archiwalnych Danych. Im więcej kopii archiwalnych jest przechowywanych, tym większa Przestrzeń Kopii Archiwalnych Danych jest wymagana. Zwiększenie przestrzeni PAD o 1 oznacza nabycie miejsca w systemie dyskowym Serwera PBACKUP odpowiadającego pojedynczej wielkości POD (Przestrzeni Operacyjnej Danych).
  • UWAGA! Do wszystkich wymienionych cen należy dodać podatek VAT 23%

PLAN STANDARDOWY

Komputer
Notebook
Stacja robocza
Serwer usług
terminalowych
Microsoft
Serwer plików
1 Cena dostępu od 56,00 zł / miesiąc od 46,00 zł / miesiąc od 277,00 zł / miesiąc
2 Szczególnie polecamy 30 GB - 75,00 zł / miesiąc
40 GB - 83,00 zł / miesiąc
50 GB - 90,00 zł / miesiąc
lub
Skontaktuj się z nami
30 GB - 66,00 zł / miesiąc
40 GB - 73,00 zł / miesiąc
50 GB - 80,00 zł / miesiąc
lub
Skontaktuj się z nami
40 GB - 298,00 zł / miesiąc
60 GB - 312,00 zł / miesiąc
80 GB - 326,00 zł / miesiąc
lub
Skontaktuj się z nami
3 Instalacja i konfiguracja oprogramowania Klienta PBACKUP Jednorazowa opłata wg cennika
Jednorazowa opłata wg cennika
Jednorazowa opłata wg cennika
4 Maksymalna ilość miejsca na dane (POD1) Brak ograniczeń Brak ograniczeń Brak ograniczeń
5 Minimalna lość dodatkowych kopii archiwalnych 2 szt. 2 szt. 2 szt.
6 Maksymalna ilość dodatkowych kopii archiwalnych (PAD1) Brak ograniczeń Brak ograniczeń Brak ograniczeń
7 Cena 1 GB POD1 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł
8 Cena 1 GB PAD2 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł
9 Nadzór administracyjny Tak Tak Tak
10 Nadzór indywidualny Na życzenie Na życzenie Na życzenie
  • 1) POD - Przestrzeń Operacyjna Danych to miejsce w systemie dyskowym Serwera PBACKUP konieczne do poprawnego wykonania zsynchronizowania danych pomiędzy Klientem a Serwerem PBACKUP. Każdy Klient PBACKUP MUSI mieć zarezerwowane na serwerze przynajmniej tyle miejsca ile wynosi wielkość wszystkich danych Klienta, które podlegają ochronie.
  • 2) PAD - Przestrzeń Kopii Archiwalnych Danych to miejsce w systemie dyskowym Serwera PBACKUP przeznaczone na przechowanie Kopii Archiwalnych Danych. Im więcej kopii archiwalnych jest przechowywanych tym większa Przestrzeń Kopii Archiwalnych Danych jest wymagana. Zwiększenie przestrzeni PAD o 1 oznacza nabycie miejsca w systemie dyskowym Serwera PBACKUP odpowiadającego pojedynczej wielkości POD (Przestrzeni Operacyjnej Danych).
  • UWAGA! Do wszystkich wymienionych cen należy dodać podatek VAT 23%

PLAN INDYWIDUALNY

MASZ PYTANIA?

Najlepszy sposób by dowiedzieć się jeszcze więcej

PARSIFAL S.C.

ul. Polska 43, 81-334 Gdynia

pbackup@pbackup.pl

+48 883 291 751